16 września 2015

Zgłoszenie

Jeśli jesteś kapitanem i chcesz zgłosić swoją drużynę, wypełnij formularz nr.1 .

Jeśli jesteś członkiem zgłoszonej już drużyny lub chcesz wziąć udział jako kibic, wypełnij formularz nr. 2 .

W przypadku problemów technicznych z formularzem zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres:

zgloszenie @ togavolleyball. pl 

W obydwu formularzach konieczne jest załączenie potwierdzenia przelewu zaliczki 300 zł  na konto Ośrodka „Kolna”. Dane do przelewu znajdują się w zakładce Kontakt. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 30.10.2019 r. Po tym terminie będa przyjmowane nadal, pod warunkiem uzyskania potwierdzenia wolnych miejsc w ośrodku Kolna. Rezygnacja z udziału po 30 października 2019 r. i zwrot zaliczki jest uzależniony od zgody Ośrodka. Pozostałą kwotę należy wpłacić po zameldowaniu się w Ośrodku.

Osoby które chcą się zgłosić do udziału w Mistrzostwach jako zawodnicy lub kibice po dniu 30 października 2019 r. powinny potwierdzić wolne miejsca noclegowe w Ośrodku Kolna przed dokonaniem przelewu. 

Wszystkie formalności dotyczące pobytu prosimy załatwiać poprzez kontakt z Ośrodkiem na adres hotel@kolna.pl.

UWAGA!

  1. PRZYPOMINAMY, ŻE ZGODNIE Z REGULAMINEM SKŁADY DRUŻYN MOŻNA ZMIENIAĆ LUB UZUPEŁNIAĆ O NOWYCH ZAWODNIKÓW NAJPÓŹNIEJ DO ROZPOCZĘCIA MECZU.
  2. PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAWODNIKA DO DANEJ DRUŻYNY, PO LOSOWANIU DRUŻYN NIE MA MOŻLIWOŚCI JEGO TRANSFERU DO INNEJ DRUŻYNY. 
  3. NIE GWARANTUJEMY MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW W OŚRODKU KOLNA, ZGŁOSZONYCH PO DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2019 R.  

Dane do przelewu:

Nazwa: Krakowski Klub Kajakowy
Adres: ul. Kolna 2; 30-381 Kraków
Nip: 945-116-95-04
Regon: 350796870

Numer konta: 86 8589 0006 0000 0027 6623 0001
Bank Spółdzielczy Rzemiosła
ul. Dunajewskiego 7, 31-133 Kraków

ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz koniecznie okresu na jaki zostaje uiszczona zaliczka:

„pełna opłata 600” lub „udział w turnieju 330” „udział w turnieju plus nocleg piątek 465” „udział w turnieju plus nocleg sobota 465” 

Zaliczka 300 zł 

Dowód wpłaty załączamy do formularza zgłoszenia!

 

FORMULARZ NR 1 (dla kapitana)

Zgłoś się!

Zadeklaruj uczestnictwo Twojej drużyny w I Otwartych Mistrzostwach Adwokatury w Siatkówce Togavolleyball.
Kto może z nami grać? Dowiedz się w zakładce Regulamin.

W sekcji "Informacje o drużynie" zamieść następujące informacje:
- na pierwszym miejscu imię i nazwisko kapitana, obok nazwę jego profesji
- niżej zamieść ponumerowaną listę zgłaszanych zawodników, obok imienia i nazwiska dopisz nazwę ich profesji (pierwsze pozycje zarezerwuj dla adwokatów lub aplikantów adwokackich, jeśli są tacy w drużynie!)
- niżej zamieść ewentualne uwagi
W sekcji "Załącz tutaj" zamieść potwierdzenie przelewu na konto Ośrodka "Kolna". Poinformuj członków swojej drużyny o konieczności dokonania wpłaty i wypełnienia formularza nr 2.

Imię i nazwisko kapitana (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nazwa drużyny/Izby/Regionu/Miasta (wymagane)

Informacje o drużynie (wymagane)

ZAŁĄCZ TUTAJ -> potwierdzenie przelewu na konto Ośrodka "Kolna" w wysokości podanej w zakładce "Twój Serwis". Dane do przelewu znajdują się w zakładce "Kontakt".

FORMULARZ NR 2 (dla uczestnika)

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nazwa Drużyny

ZAŁĄCZ TUTAJ -> potwierdzenie przelewu na konto Ośrodka "Kolna" w wysokości podanej w zakładce "Twój Serwis". Dane do przelewu znajdują się w zakładce "Kontakt".

Wyślij zgłoszenie i ciesz się możliwością rywalizacji z innymi prawnikami.