Zmiany w punkcie 8 regulaminu.

W celu usunięcia wątpliwości interpretacyjnych w p. 8 regulaminu wprowadzono zmiany dotyczące transferów zawodników. Co do zasady transfer zawodników między drużynami możliwy jest aż do losowania drużyn w dniu 26 listopada 2015 r. Od tego momentu możliwe jest jedynie dokonywanie zmian zawodników w ramach drużyny.

Zmiany w regulaminie

Na prośbę zainteresowanych drużyn dokonaliśmy zmian w regulaminie wyrażając zgodę na maksymalnie 10 osobowy skład drużyn. Niektóre drużyny od lat grają w ustalonych składach i ograniczenie liczby uczestników powodowało niezręczną sytuację, w której istniała konieczność podziękowania niektórym zawodnikom. W pozostały zakresie regulamin nie uległ zmianie.