Już 70 osób zgłosiło swój udział w Mistrzostwach !

Po przeanalizowaniu zgłoszeń z prawdziwą satysfakcją informujemy, że do udziału w Mistrzostwach zgłosiło się 9 drużyn, co w sumie daje 70 uczestników! Mamy nadzieję, że liczba ta jeszcze wzrośnie, gdyż wciąż otrzymujemy zapytania. Wciąż są wolne miejsca w ośrodku Kolna.   Prawniku nie czekaj – ty też weź udział!

Zmiany w punkcie 8 regulaminu.

W celu usunięcia wątpliwości interpretacyjnych w p. 8 regulaminu wprowadzono zmiany dotyczące transferów zawodników. Co do zasady transfer zawodników między drużynami możliwy jest aż do losowania drużyn w dniu 26 listopada 2015 r. Od tego momentu możliwe jest jedynie dokonywanie zmian zawodników w ramach drużyny.