Zmiany w punkcie 8 regulaminu.

W celu usunięcia wątpliwości interpretacyjnych w p. 8 regulaminu wprowadzono zmiany dotyczące transferów zawodników. Co do zasady transfer zawodników między drużynami możliwy jest aż do losowania drużyn w dniu 26 listopada 2015 r. Od tego momentu możliwe jest jedynie dokonywanie zmian zawodników w ramach drużyny.