Już 70 osób zgłosiło swój udział w Mistrzostwach !

Po przeanalizowaniu zgłoszeń z prawdziwą satysfakcją informujemy, że do udziału w Mistrzostwach zgłosiło się 9 drużyn, co w sumie daje 70 uczestników! Mamy nadzieję, że liczba ta jeszcze wzrośnie, gdyż wciąż otrzymujemy zapytania. Wciąż są wolne miejsca w ośrodku Kolna.   Prawniku nie czekaj – ty też weź udział!

Dzisiaj upływa termin zgłoszeń !

Dzisiaj, 26 października 2015 r., upływa termin zgłoszeń drużyn i zawodników. Po tym terminie rezerwacja miejsc na Mistrzostwach wymaga potwierdzenia posiadania wolnych miejsc w ośrodku Kolna. Ponadto zgłoszenie drużyny wymaga potwierdzenia u organizatorów, czy jest jeszcze taka możliwość. Jeżeli formalności związane z powołaniem drużyny jeszcze trwają, prosimy o przesłanie dzisiaj informacji, że taka drużyna się[…]

Zmiany w punkcie 8 regulaminu.

W celu usunięcia wątpliwości interpretacyjnych w p. 8 regulaminu wprowadzono zmiany dotyczące transferów zawodników. Co do zasady transfer zawodników między drużynami możliwy jest aż do losowania drużyn w dniu 26 listopada 2015 r. Od tego momentu możliwe jest jedynie dokonywanie zmian zawodników w ramach drużyny.

Termin rezerwacji wydłużony do dnia 26.10.2015 r.

Na prośbę zainteresowanych wydłużyliśmy przyjmowanie rezerwacji do dnia 26 października 2015. Trwa kompletowanie drużyn. Do tego terminu należy wpłacić zaliczkę w wysokości 315 zł na konto Ośrodka „Kolna”. Więcej informacji w zakładce Twój Serwis lub w zakładce Zgłoszenie. Zapraszamy do zapoznania się z całością serwisu, a także stroną Mistrzostw na Facebooku – Togavolleyball.